About me

A través del llenguatge pictòric, el meu treball és informalista i experimental. Per mitjà del moviment i l'acció espontània neixen trames que se superposen creant efectes de realitat. És una abstracció calculada i matisada, amb la finalitat d'obtenir figuracions equívoques que ens poden evocar paisatges o objectes deslocalitzats. Al mateix temps, les meves composicions són dinàmiques i procuren estar absentes de contingut superflu.

Xevi Masmitjà

Contact

Xevi Masmitjà Vila

Olot - Girona

xevi.masmitja@gmail.com